Sekretesspolicy

Regler för sekretess Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading
I vår integritetspolicy använder vi ett antal definitioner (dessa definitioner kan användas i singular och plural):

Cookies: en liten fil som placeras via en webbplats på (IP-adressen till) din dator och information om ditt besök på Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading hemsida;

förordningar: denna sekretessförordning;

Integritetslagstiftning: Lagen om skydd av personuppgifter (från 25 maj 2018: Allmän uppgiftsskyddsförordning).


1. Förklaring av reglerna
Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading kanske inte bara behandlar informationen du tillhandahåller oss. Integritetslagen är avsedd att skydda individernas integritet. Denna lagstiftning begränsar tillåten användning av dina personuppgifter av andra. Baserat på denna lag, Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading har skyldigheten gentemot sina kunder:

 • att informeras om sättet och syftet med vilken information tas av Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading behandlas;
 • att rapportera vem som kan visa uppgifterna;
 • för att begära tillstånd att behandla vissa data.

Din integritet är viktig. Det är därför Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading ger en förklaring i dessa regler om hur de hanterar dina data, vad syftet är med deras användning och för behandling av vilka uppgifter Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading uttryckligen be om ditt tillstånd.


2. De personliga uppgifterna som Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading används och syftet med användningen
Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading behandlar dina personuppgifter om eller när du blir kund hos Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading, besök webbplatsen, registrera dig för nyhetsbrev från Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading, via kontaktformuläret eller via e-post när du kontaktar oss eller en anställd hos Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading. Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading samlar in ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Denna information tillåter oss att:

 • göra det avtal som kunderna har Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading stänger ekonomiskt och administrativt;
 • kunna leverera våra tjänster;
 • uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare;
 • nå vid behov kunder eller intresserade parter;
 • vidareutveckla / optimera våra tjänster.
IP-adresser / cookies
Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading håller IP-adresser för (potentiella) kunder som besöker webbplatsen. Denna information tillåter oss att:
 • registrera vilken webbplats / internetsidor du besöker;
 • förbättra webbplatsens funktionalitet och innehåll;
 • hålla reda på vilka ämnen eller applikationer (potentiella) kunder som är intresserade av;
 • se till att du inte alltid får samma information;
 • förbättra produktsortimentet.

Förklaring avseende placering av kakor
När du besöker vår webbplats placeras cookies automatiskt, vilket innebär att vi ska hålla reda på viss information från din IP-adress. Detta inkluderar information om hur ofta du besöker vår webbplats och vilka ämnen du är intresserad av. 

3. Tillhandahålla personuppgifter till tredje part
Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading tillhandahåller inte personuppgifter till individer eller företag utanför Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading organisation, såvida inte:

 • det krävs enligt en lagstadgad förordning;
 • det är nödvändigt för genomförandet av ett avtal som Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading har stängt med dig;
 • du har gett tillstånd för detta.


4. Uppgifter / säker åtkomst / sekretess / lagringsperiod

  Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med lagen. Detta innebär (bland annat) att data endast behandlas för det syfte för vilket de erhålls och på ett korrekt / noggrant sätt i enlighet med lagen och dessa förordningar.
  Dina personuppgifter kan endast erhållas av personalen hos Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading, om inte annat anges i dessa regler. Alla dina personuppgifter tillhandahålls av Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading säkrat mot obehörig åtkomst. Säkerhet består av:
  • anställda hos Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading har tystnadsplikt när det gäller alla Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading tillhandahållna personuppgifter;
  • Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading har vidtagit tekniska åtgärder för att skydda systemet som används av det mot överträdelser utanför i enlighet med lagen.
  • dina personuppgifter hålls inte längre än vad som är nödvändigt för god administration. Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading tillämpar en period på två år efter den sista inköp / beställning / faktura, varefter uppgifterna förstörs. Lagen får föreskriva ytterligare en kvarhållningsperiod. Om så är fallet, Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading följer den föreskrivna lagstadgade lagringsperioden.

  5. Dina rättigheter som registrerade

  • rätt till information: rätten att veta om och vilka personuppgifter om dig som behandlas och för vilket ändamål;
  • rätt till granskning: rätten att inspektera och kopiera dessa uppgifter i den mån en annan parts integritet inte skadas därigenom;
  • rätten att korrigera, komplettera eller ta bort data vid behov (rätt till korrigering och radering). Rätten att begära (delvis) borttagning av dina uppgifter kan endast uppfyllas om lagring av uppgifterna för en annan inte är av väsentlig betydelse och uppgifterna inte får förvaras på grundval av en lagstadgad föreskrift;
  • invändningsrätten: rätten att motsätta sig behandlingen av dina uppgifter i vissa fall.

  Om du vill använda dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till info@etoileluxuryvintage.com. Om din begäran avvisas förklaras varför. En orsak kan vara att din fil innehåller information som är eller kan vara av intresse för andra. Du kommer att få meddelande från Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading inom en månad efter mottagandet av din begäran.
  Även om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading spela in och prova Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading att komma ut med dig.

  Har du en (annorlunda) kommentar / fråga / förslag? Du kan också kontakta oss skriftligen för detta.
  Naturligtvis, Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading hanterar också konfidentiellt och noggrant de personuppgifter som tillhandahålls i detta samband.

  Våra aktuella kontaktinformation finns på webbplatsen till Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading.

  Sekretesspolicy Etoile Luxury Vintage / Atlantis Trading version maj 2018